O FIRMIE

Firma Anateeo Rafał Witkowski powstała w lutym 2009 r.

Głównym przedmiotem działalności Anateeo jest projektowanie funkcjonalności stron internetowych. Priorytetem firmy jest wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań, które zapewnią wysoką jakość świadczonych w ten sposób usług.

Niech potwierdzeniem niniejszej deklaracji będzie fakt, iż firma podpisała umowę o dofinansowanie własnego projektu, w ramach którego powstał serwis neorent.pl z funduszy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.